آخرین اخبار

معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین اداری، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به مدت 10 ساعت ویژه اعضای هیات علمی روز 25 بهمن ماه در محل سالن پژوهشکده دریاچه ارومیه برگزار کرد. 

دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در این کارگاه آموزشی با اشاره به برنامه راهبردی و روند تعالی دانشگاه بر حمایت از فعالیت هایی که به سمت رفع نیازات جامعه و صنعت سوق پیدا می کنند، تاکید کرد. 

دکتر فرشید مدیر امور پزوهشی دانشگاه با موضوع قوانین پژوهشی، دکتر غیور مدیر امور اداری با موضوع قوانین اداری، حجت الاسلام و المسلمین جباری مدیر امور فرهنگی و اجتماعی با موضوع قوانین فرهنگی و دکتر اسمعیلی مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزش با موضوع قوانین آموزشی ویژه اعضای هیات علمی، از سخنرانان این کارگاه آموزشی 10 ساعته بودند. 

به شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی گواهی شرکت در کارگاه  که در امتیاز ماده یک قانون ارتقا قابل استفاده است، اعطا خواهد شد.