آخرین اخبار

دکتر یونس علی علیجو معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه ارومیه طی احکام جداگانه ای مشاوران فرهنگی و اجتماعی دانشکده های مختلف این دانشگاه را منصوب کرد. 

دکتر یونس علیجو معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه ارومیه

در راستای تحقق برنامه ها و سیاست های راهبردی دانشگاه در حوزه فرهنگی (نشاط، صداقت، امانتداری و وحدت ملی) و با توجه به مصوبه هیات رئیسه و پیشنهادهای ریاست دانشکده های دانشگاه ارومیه، مشاورین فرهنگی و اجتماعی  این دانشکده ها منصوب شدند.

طی این احکام دکتر غنی زاده، به عنوان مشاور فرهنگی اجتماعی دانشکده فنی و مهندسی خوی، دکتر محمد علی شیخ حسنی، به عنوان مشاور فرهنگی اجتماعی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب، دکتر سعید نجفی به عنوان مشاور فرهنگی اجتماعی دانشکده منابع طبیعی، دکتر یوسف محمد زاده  به عنوان مشاور فرهنگی اجتماعی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دکتر وحید موسی پوربه عنوان مشاور فرهنگی اجتماعی دانشکده فنی و مهندسی، دکتر اکبر عبدی سرای به عنوان مشاور فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم پایه، دکتر ابراهیم محمد علی نسب به  عنوان مشاور فرهنگی اجتماعی دانشکده علوم ورزشی، دکتر احسان عناصری به عنوان مشاور فرهنگی اجتماعی دانشکده دامپزشکی، دکتر مرتضی خسرونیا به عنوان مشاور فرهنگی اجتماعی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دکتر زهرا مردانی به عنوان مشاور فرهنگی اجتماعی دانشکده شیمی، دکتر شیرزاد به عنوان مشاور فرهنگی اجتماعی دانشکده کشاورزی، دکتر دلبر شجاع به عنوان مشاور فرهنگی اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دکتر سجاد گلوانی به عنوان مشاور فرهنگی اجتماعی دانشکده برق - کامپیوتر و فناوریهای پیشرفته منصوب شدند. 

توانمندی و استفاده بهینه از نقش برجسته اساتید در تحقق اهداف فرهنگی، همکاری و تسهیلگری در فعالیت تشکل های اسلامی ، انجمنهای علمی دانشجویی و کانونهای فرهنگی – هنری، فرهنگی- مذهبی وهیئت های مذهبی دانشجویان، ارزیابی فعالیت های فرهنگی ازحیث کارآیی و اثربخشی و ارائه طرح های لازم و کاربردی در تکمیل این فعالیت ها، ایجاد تسهیلات لازم بمنظور افزایش مشارکت دانشجویان واساتید وکارکنان درقالب گروه های خود جوش جهت انجام فعالیت های فرهنگی اجتماعی با استفاده از فرصتهای فرهنگی موجود در دانشگاه و دانشکده، در راستای ارتقاء سطح فرهنگی و اعتقادی دانشجویان از جمله شرح وظایف این مشاورین است. 

تصویر خبر: 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2606  این هفته:24096  این ماه:102402  امسال:1149121