آخرین اخبار

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه  در در جلسه تجلیل از عوامل گزینش دانشگاه که با حضور عوامل این هسته برگزار شد، ضمن تاکید بر اهمیت بالای هسته گزینش دانشگاه به جهت رازداری و امانت داری حق کارمندان از یک سو و حق بیت المال و دولت از سوی دیگر، گفت: باید با هم افزایی بین قسمت های مختلف دانشگاه و یافتن شیوه های جدید در راستای بهبود عملکرد کارکنان و رضایت بیشتر ارباب رجوع قدم برداریم و در جهت بهسازی محیط اداری و عملکرد آن علاوه بر تشویق کارمندان نمونه در طول سال، به کارمندانی که به درستی به وظایف خود عمل نمی کنند نیز تذکراتی داده شود.

دکتر هاشمی مدیر هسته گزینش کارکنان دانشگاه ارومیه نیز در این جلسه، گفت: درهسته گزینش دانشگاه ارومیه سالانه 550 پرونده گزینشی ، شامل پرونده های نیروی های رسمی، پیمانی و قراردادی مورد بررسی و نظردهی قرار می گیرد.
در پایان این جلسه با اهدای هدایایی از زحمات یک سال اخیر کارمندان هسته گزینش دانشگاه ارومیه تجلیل شد.