آخرین اخبار

در هفته درختکاری به همت مدیریت پشتیبانی دانشگاه ارومیه و با غرس نهال توسط دکتر رحیم حب نقی رئیس، دکتر سلطانی معاون پشتیبانی، دکتر دلیر معاون پژوهشی، رؤسای و اعضای هیات علمی دانشکده ها  و همچنین دانشجویان عضو انجمن های مختلف،  دانشگاه ارومیه  به استقبال بهار رفت.

اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی نیز قبل از غرس هر نهال در مورد خود نهال و نحوه کاشت آن به جهت پایداری و رشد بهینه آن نهال توضیحاتی دادند. 

این نهال ها در محوطه مقابل دانشکده اقتصاد و دانشکده کشاورزی کاشته شدند. 

عکس دسته جمعی رئیس و دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در پایان مراسم روز درختکاری 

 

تصویر خبر: 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2765  این هفته:24255  این ماه:102561  امسال:1149280