آخرین اخبار

در نشست هم‌اندیشی با موضوع  "مدیریت سازگار حوزه آبخیز دریاچه ارومیه" نمایندگی استانی انجمن آبخیزداری ایران به پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و با مسئولیت دکتر حسین خیرفام استادیار گروه علوم محیط زیست پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه از سوی رئیس انجمن آبخیزداری ایران اعطا شد.

 این نشست تخصصی و هم اندیشی مصادف با هفته منابع طبیعی و هم‌چنین روز ملی آب، با حضور و سخنرانی  پروفسور سیّدحمیدرضا صادقی رئیس انجمن آبخیزداری ایران و استاد گروه علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس به  در پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر کامران زینال‌‌زاده (رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه)، پروفسور عباس صمدی (رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه)، دکتر ناصر آق (رئیس پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری)، دکتر حبیب نظرنژاد (معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه و عضو هیأت مدیره انجمن آبخیزداری ایران)، مدیران و اعضای هیأت علمی گروه‌های پژوهشی و پژوهشی علوم محیط زیست، مهندسی آب، مرتع و آبخیزداری، علوم خاک و اقتصاد کشاورزی و نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز برگزار شد، خلاصه‌ای از اقدامات مطالعاتی، اجرایی و ترویجی برای احیای دریاچه ارومیه توسط رئیس پژوهشکده ارائه شد.

هم‌چنین دکتر بهزاد حصاری استادیار گروه مهندسی آب و مدیر دفتر پایش مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه گزارشی از وضعیت پیشین و کنونی اقدامات احیای دریاچه را تشریح کرد.

در ادامه دکتر مرتضی مولایی دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه گزراش طرح آمارگیری از خانوارهای کشاورز حوزه آبخیز دریاچه ارومیه را ارائه نمود.

رئیس انجمن آبخیزداری ایران نیز در یک سخنرانی تخصصی ضمن تبین و تشریح "آبخیزداری سازگار" به لزوم توجه به این مفهوم در مدیریت و احیای دریاچه ارومیه پرداخت.

پس از پایان نشست تخصصی، تفاهم‌نامه مشترکی بین پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و انجمن آبخیزداری ایران توسط دکتر کامران زینال‌زاده و پروفسور سیّدحمیدرضا صادقی به امضاء رسید.