آخرین اخبار

 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در نخستین جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با تاکید بر اهمیت نقش شورای فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها را در سیاست گذاری و برنامه ریزی حوزه فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ، گفت:  ابلاغ مشاورین فرهنگی و اجتماعی در دانشکده ها با رویکرد  بررسی مسائل و ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی جهت مرتفع نمودن آنها در شورای فرهنگی و اجتماعی صادر شده اند و ما برای تبیین نقش آنان، هماهنگی های لازم را با روسا و معاونین دانشکده ها انجام خواهیم داد تا ترتیبی اتخاذ شود که تمام تصمیم گیری های سایر حوزه ها نیز از حیث فرهنگی و اجتماعی مورد ارزیابی و در صورت نیاز اصلاح شود.

 دکتر علیجو ادامه داد: مهمترین بازخورد در محیطهای دانشگاهی و علمی، بازخورد حاصل از منش، بینش و مسئولیتی است که اساتید در کلاسهای درس در کنار تدریس دروس علمی به دانشجویان و در مناسبات علمی به همکاران خود منتقل می کنند.

 معاون فرهنگی و اجتماعی برگزاری کرسی های آزاد اندیشی گفتگو محور را نیز در راستای برنامه راهبردی دانشگاه در چهار بُعد صداقت، امانتداری، نشاط و وحدت ملی بسیار مهم و تاثیرگذار برشمرد.

در ابتدای این جلسه  حجت الاسلام و المسلمین جباری  مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه نیز فرآیند فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در محیطهای دانشگاهی را تشریح  و به  جایگاه مشاورین فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها در این فرآیند اشاره نمود.

 نخستین جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها با رویکرد سیاستگذاری در این حوزه  به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی با حضور دکتر علیجو، معاون فرهنگی و اجتماعی، حجت الاسلام و المسلمین جباری مدیر فرهنگی و اجتماعی و نیز مشاورین فرهنگی و اجتماعی دانشکده های دانشگاه ارومیه،  در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی برپا شد.