آخرین اخبار

از سوی پایگاه استنادی Web Of Science مقاله دکتر مهران مرادی دانشیار دانشکده دامپزشکی به عنوان مقاله برتر (Top paper) و پراستناد ترین مقاله (highly cited paper) دانشگاه ارومیه در 5 سال اخیر انتخاب گردید.

این مقاله تحت عنوان Characterization of antimicrobial-antioxidant chitosan film incorporated by Zatariamulti flora Boiss essential oil and grape seed extract که مستخرج از پایان نامه دکتری تخصصی ایشان به راهنمایی پروفسور حسین تاجیک و پروفسور سید مهدی رضوی روحانی است که در مجله Food Science and Technology. LWT  در سال 2012 چاپ شده بود. این مجله با درجه کیفی Q1  و ضریب تاثیر 3/1 یکی از مجلات معتبر انتشاراتElsevier   در حوزه علوم غذایی محسوب می شود.

رویکرد این مقاله تهیه فیلم خوراکی فعال با کاربرد غذایی است. در این مطالعه محققان اقدام به تهیه و ارزیابی فیلم خوراکی ضدمیکروب با استفاده از ترکیبات پلیمری قابل بازیافت و طبیعی، اسانس و عصاره های گیاهی با هدف افزایش ماندگاری کالباس نمودند. استفاده از بسته بندی های نوین از جمله بسته بندی فعال که رویکرد این مقاله نیز بوده است، با هدف افزایش ماندگاری محصولات غذایی و کنترل عوامل بیماری زا،  نظر بسیاری از محققان در این زمینه را جذب کرده است.

لازم به ذکر است پایگاه  (Web Of Science) که به اختصار (WOS  ) نامیده می شود،  یکی از بزرگترین و موٍثرترین پایگاه اطلاعاتی و فهرست ارجاعات آکادمیک آنلاین در دنیا محسوب می شود که با رویکرد نمایه کردن و تعیین کردن میزان رفرنس دهی و استناد دهی به مقالات و ژورنال ها بوجود آمده است.

دکتر مهران مرادی دانشیار دانشکده دامپزشکی

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:230  این هفته:55399  این ماه:199211  امسال:1629679