آخرین اخبار

نتایج انتخابات دوره یکساله ۹۸ اعضای شورای مرکزی و هیئت نظارت تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه به شرح زیر اعلام شد:

اعضای شورای مرکزی:

محمد امین درستی

وحید غضنفری 

عرفان قلندرزاده 

مهرداد ابراهیمی 

 علی رزاقی

علیرضا فتحعلی نژاد 

زهرا نیکو

الناز یوسفی

زهرا یوسفی

 

 اعضای هیئت نظارت:

حسین عسگریها 

محمد افتخاری 

در اولین جلسه‌ی شورای مرکزی نیز با ترکیب اعضای جدید این تشکل اسلامی، محمد امین درستی به عنوان دبیر تشکل انتخاب و همچنین زهرا نیکو به عنوان دبیر خواهران، مسئولیت را بر عهده گرفتند.

 

 

محمد امین درستی به عنوان دبیرجدید تشکل جامعه اسلامی دانشجویان  دانشگاه ارومیه انتخاب شد