آخرین اخبار

هم زمان با 22 اسفند روز گرامیداشت شهدا مراسم بدرقه کاروان راهیان نور دانشجویی دانشگاه های آذربایجان غربی در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در این مراسم با اشاره به این نکته که هر ساله هزاران نفر دانشجو از نقاط مختلف کشور برای زیارت مناطق عملیاتی در قالب کاروان های راهیان نور عازم آن مناطق می شوند، خطاب به دانشجویانی عازم گفت: سرزمین های که شما قرار است در این سفر معنوی به آنها سفر کنید امکان مقدسی هستند که خون صدها هزار جوان به جهت دفاع از دین و مملکت در آنجا ریخته شده است. قدر این سفر معنوی را بدانید و از آن سرزمین ها الهام گرفته و در جهاد علمی از آن بهره بگیرید.

در پایان این مراسم با استقبال مسئولین 11 اتوبوس از دانشجویان پسر دانشگاه های آذربایجان غربی در قالب کاروان راهیان نور دانشجویی پسران راهی عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند. 

لازم به ذکر است کاروان دانشجویان دختر نیز از 16 الی 21 اسفند ماه عازم مناطق عملیاتی جنوب شده بودند.