آخرین اخبار

اطلاعیه
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه با همکاری انجمن علمی دانشجویی ماشینهای صنایع غذایی برگزار می کند:

مسابقه ملى نجات تخم مرغ

مسابقه اى جذاب و پر هيجان

بيش از يك ميليون تومان جايزه نقدى به سه تيم برتر

معرفى سه تيم برتر به مرحله كشورى

چالشى بين تمام دانشجويان شهر اروميه