آخرین اخبار

طی حکمی از طرف دکتر رحیم حب نقی رییس دانشگاه ارومیه، «دکتر خلیل جهانگیری» عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت به عنوان رییس مرکز آموزش­های تخصصی کوتاه­ مدت دانشگاه ارومیه منصوب شد.

این مرکز با هدف اجراي دوره هاي آموزشی تخصصی کوتاه مدت در راستای رفع نیازهای تخصصی، کاربردی و مهارتی دانشجویان، کارشناسان دستگاه­های اجرایی و عموم فراگیران جامعه و نیز ارتقای سطح دانش و مهارت هاي شغلي وحرفه اي آنان راه اندازی شده است.

پیش از این دکتر گلشن نواز رییس این مرکز بود.

آدرس دفتر مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت: 

  • دانشگاه ارومیه، دانشکده برق و کامپیوتر، بلوک دوم، طبقه اول.
  • خيابان شهيد دکتر بهشتي، پرديس بین ­الملل دانشگاه اروميه.

 

دکتر خلیل جهانگیری رییس مرکز آموزش­های تخصصی کوتاه­ مدت دانشگاه ارومیه

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1349  این هفته:33120  این ماه:137520  امسال:1383323