آخرین اخبار

کارگاه گوهر تراشی گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه با حضور دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه روز شنبه 24 فرودین ماه با هدف اشتغال زایی و کارآفرینی افتتاح شد.

دکتر حب نقی ضمن بازدید از قسمت ها و دستگاه های مختلف این کارگاه، گفت: گوهر تراشی تلفیقی از هنر و علم است. راه اندازی این کارگاه در زمینه اشتغال زایی و کارآفرینی دانشجویان می تواند تاثیر گذار باشد.

دکتر حسین پیر خراطی مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه نیز ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های رئیس دانشگاه و دکتر امنیت طلب رییس دانشکده علوم در راه اندازی این کارگاه، بیان کرد: کارگاه گوهرتراشی به همت گروه زمین شناسی دانشکده علوم با هدف اشتغال زایی و کار آفرینی راه اندازی گردیده و در صدد تربیت نیروی ماهر جهت راه اندازی کارگاه های مستقل گوهر تراشی و ایجاد اشتغال است و از ماه آینده با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم، دوره های آموزشی متعددی در این کارگاه برگزار خواهد شد.

در ادامه  ریاست دانشگاه از آزمایشگاه ها و کارگاه های مختلف گروه زمین شناسی بازدید کرد.

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:7162  این هفته:59415  این ماه:204780  امسال:1628882