آخرین اخبار

اولین جلسه بررسی راهکارهای ارتقاء کمی و کیفیت نشریات دانشجویی دانشگاه در سال جدید با حضور مدیران مسئول نشریات دانشجویی و مدیر فرهنگی اجتماعی روز شنبه 24 فروردین ماه برگزار شد.

در این جلسه، مدیران مسئول نشریات مسایل و مشکلات حوزه نشر، ضرورت حمایت از نشریات و برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی، اهمیت ارتقاء کیفیت و محتوای نشریات را مطرح نمودند.

حجت الاسلام و المسلمین کریم جباری مدیر فرهنگی اجتماعی دانشگاه نیز با استماع نکته نظرات دانشجویان به ضرورت حمایت و برنامه ریزی در جهت رشد کمی و کیفی نشریات تاکید کرده و برگزاری جلسات مشترک با مدیران مسئول را امری مهم در رصد مشکلات و ارائه راهکارهای عملی جهت پویایی و نشاط سیاسی فرهنگی و علمی نشریات دانشجویی برشمرد.

لازم به ذکر است با انتشار نشریه «آب رخ» به صاحب امتیازی انجمن علمی مهندسی آب و مدیر مسئولی آروین میرعلیزاده با زمینه علمی  و  نشریه«هرمان» به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی طاهره زیوری آرام با زمینه فرهنگی سیاسی اجتماعی و به زبان فارسی نیز در جلسات قبل کمیته ناظر برنشریات دانشگاهی موافقت شده است.