آخرین اخبار

روز یکشنبه ۲۵فروردین ۹۸، اولین شماره نشریه علمی _ تخصصی گروه مهندسی آب ارومیه  «آب رخ» در دانشگاه ارومیه توزیع شده و مورد استقبال دانشجویان و اساتید دانشگاه ارومیه قرار گرفت.

 صاحب امتیاز  نشریه «آب رخ» انجمن علمی مهندسی آب و مدیر مسئول آن « آروین میرعلیزاده» است.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1611  این هفته:23420  این ماه:93270  امسال:1133020