آخرین اخبار

در روز های آغازین بهار فضای پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه با شمیم  گلهای بهاری عطر آگین شده است.

در مجاورت دانشکده منابع طبیعی نیز چند بوته گل لاله وازگون به عنوان مهمانی از کوه های شهر کوهرنگ کاشته شده است. 

همچنین گلهای «یاس زرد» و «زرشک زینتی» به همت اداره فضای سبز پشتیبانی دانشگاه کاشته شده که رنگ ها زرد و قرمز این گلها، زینت بخش این روزهای خیابان های پردیس نازلو شده است.

لاله واژگون - محوطه دانشکده منابع طبیعی