آخرین اخبار

کتاب «بازشناسی معماری دوره 1320  تا  1357 در بناهای عمومی» نوشته «دکتر ناصر ثبات ثانی» عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه  با هدف بازشناسی معماری بناهای عمومی ایران منتشر شد. 

دکتر ثبات ثانی در مقدمه این کتاب می گوید: معماري سرزمين پهناور ايران در دوره‌هاي گذشته همواره از يك روند مشخص و مستمر پيروي نموده است، كه با زمان پيش و پس از خود رابطه‌اي منطقي برقرار ‌كرده، اما اين روند در دوره معاصر تداوم نيافته است. این کتاب سعی دارد با رویکرد تحلیلی به آثار معماری دوره ی معاصر بپردازد و نتایج آن را در سیمای آثار معماری معاصر ایران بررسی نماید. مولف افتخار این را داشته که با بزرگان معماری معاصر ایران که در این کتاب اثار آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفته مصاحبه داشته هر چند متاسفانه بعضی از این معمارن بنام دیگر در قید حیات نیستند.

امید است این کتاب مورد توجه متخصصان و اهل قلم در عرصه معماری قرار گیرد.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1365  این هفته:33136  این ماه:137536  امسال:1383339