آخرین اخبار

 معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری انجمن علمی دانشجویی زبان انگلیسی برگزار می کند:
دوره دوم کنفرانس یک روزه "۳۰ سال تجربه تدریس انگلیسی" با سخنرانی دکتر جواد غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه.

 تاریخ و زمان:
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ - ۱۲:۳۰

 مکان:
سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 شرکت برای عموم رایگان می باشد.