آخرین اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنايع دانشگاه ارومیه برگزار می‌کند:

بازدید علمی از شرکت پاک اندیشان" تولید کننده دستگاه های شیرینی پزی و نانوایی"

تاریخ بازدید :پنجشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

ساعت حرکت: ۹ صبح از مقابل مسجد دانشگاه

مهلت ثبت نام : سه شنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

هزینه ثبت نام:۳۵۰۰ تومان 

همراه با پذیرایی

"اولویت با دانشجویان درس "ارزیابی کار و زمان" و "طرح ریزی واحد های صنعتی"

لینک ثبت نام:

https://evnd.co/FgLxY

ظرفیت  محدود