آخرین اخبار

 

به همت واحد نشریات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سیزدهمین کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه با حضور دکتر شفیع بهرامیان، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و 40 نفر از دانشجویان علاقمند و متقاضیان اخذ مجوز نشریه از ساعت 9 صبح در دانشکده دامپزشکی برگزار گردید.

آموزش اصول روزنامه نگاری، خبرنویسی، تهیه گزارش ، تکنیک های مصاحبه ، فضای نشریات دانشجویی، بررسی محدودیتها و مزیت های کار در نشریات دانشجویی همچنین آموزش تکنیکهای صفحه آرایی از جمله مباحث آموزشی مطرح شده در این کارگاه بودند.