آخرین اخبار

در اولین جلسه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان آذربایجان غربی درسال 98 که در دفتر معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه ارومیه تشکیل شد، بر اجرای برنامه های مختلف فرهنگی بصورت مشترک در بین دانشگاه های استان تاکید شد.

در ابتدای این جلسه، دکتر یونسعلی علیجو معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه آئین نامه پراخت را تشریح و درباره شورای استانی، وظایف و اهداف آن و همچنین نحوه برگزاری وتشکیل جلسات توضیحاتی ارائه کرد.

وی به مصوبات قبلی جلسات شورا نیز اشاره و خواستار عملیاتی شدن هرچه بیشتر مصوبات شد و با تاکید بر اهمیت برنامه های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاهها، همفکری در این زمینه را بسیار مهم برشمرد.

در ادامه اعضای شورا به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

 از جمله موارد مطرح شده در این جلسه تعیین اعضای مدعو از دیگر دانشگاهها و دعوت از آنها جهت شرکت در جلسات آتی این شورا، همفکری و هماهنگی بین دانشگاهها جهت استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای یکدیگر، استفاده از ظرفیت اساتید در اردوهای فرهنگی و تفریحی، اجرای برنامه های مختلف فرهنگی بصورت مشترک، شناسایی آسیب های اجتماعی فضای دانشگاهها و ارائه راهکار و عملیاتی کردن آنها، وجود خلاء و مشکل در ارتباط بین دانشگاهها و لازمه رفع آنها و افزایش همکاریها، استفاده از تجربیات موفق دانشگاهها جهت اجرای برنامه های فرهنگی بود.

همچنین حاضرین در جلسه هدف اصلی در جلسات این شورا را هماهنگی و نه اجرا عنوان نمودند.

در پایان مصوباتی بشرح زیر تصمیم گیری شد:

  • معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای پیام نور، فنی و حرفه ای، فرهنگیان، صنعتی ارومیه و نماینده فرهنگی دانشگاههای غیر انتفاعی استان در جلسات شورا حضور پیدا کنند.
  • اعضای شورا شاخص های مهم فرهنگی دانشگاههای مربوطه را بررسی و در جلسه بعدی ارائه کنند.
  • تجربیات موفق در اجرای برنامه های موفق فرهنگی در دانشگاهها در جلسه بعدی شورا مطرح شود.