آخرین اخبار

 
 

گروه کوهنوردی دانشگاه ارومیه روز جمعه 30 فروردین به قله «بربران » در منطقه دره شهدا ارومیه  صعود کرد. 

 این گروه  متشکل از اساتید و کارکنان دانشگاه ارومیه ساعت 6:30 صبح روز جمعه با هدف افزاش نشاط و تندرستی صعود خود را آغاز و بعد از رسیدن به قله و کوهنوردی چند ساعته به کوهپابه این کوه بازگشتند. 

در زیر تصاویر این کوهنوردی را مشاهده نمایید.