آخرین اخبار

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه ارومیه و با همکاری کانون ایرانگردی این دانشگاه، با برگزاری تور یک روزه آبشار سلوک ویژه دانشجویان پسر ، دانشجویان از زیباهای طبیعت بکر این آبشار لذت بردند

برگزاری مسابقات و اهدای جوایز از جمله برنامه های متنوع این تور دانشجویی بود

اردوی گردشی تفریحی آبشار سلوک ویژه دانشجویان پسر دانشگاه ارومیه  روز جمعه 30 فرودین ماه برگزار شد. 

همچنین اردوی گردشگری آبشار سلوک ویژه خواهران  نیز جمعه 23 فرودین ماه برگزار شده بود.

  

 

تنها چیزی که از خودمان در طبیعت بجا گذاشتیم، ردپا و عکس های یادگاری(نمونه یک کار فرهنگی تمیز) جمع آوری زباله ها در طبیعت 

سوژه/لذّت نوشیدن یک چای ذغالی، در کنار دانشجویان، بهترین یادگاری تور امروز

عکس دسته جمعه پایان اردو