آخرین اخبار

دکتر جمشید باقرزاده ، رئیس دانشکده برق و کامپیوتر در جلسه مشترک اعضای هیات رئیسه دانشگاه با رئیس و اعضای هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر  ضمن اعلام رتبه اول این دانشکده در ارتباط با صنعت با مجموع قرار داد یک میلیارد تومان در مجموع دانشکده های دانشگاه ارومیه، گفت : دانشکده برق و کامپیوتر از لحاظ تعداد ارائه مقالات ISI رتبه سوم دانشگاه و به لحاظ نسبت استاد به ارائه مقاله، رتبه اول را دارد.

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه نیز در این جلسه ضمن اشاره به محاسن برنامه مستمر دیدار هیئت رئیسه دانشگاه با اعضای هیات های علمی دانشکده ها، خطاب به اعضای هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر حاضر در جلسه گفت: از دکتر باقرزاده رئیس و همچنین اعضای هیات علمی این دانشکده تشکر می کنیم که در راستای افزایش شاخص های رتبه ای دانشگاه تلاش کرده  و اکثر فعالیت های پژوهشی این دانشکده هم سو با برنامه راهبردی دانشگاه است.

دکتر حب نقی ادامه داد: در خصوص ارتباط با صنعت ما امیدمان به این دانشکده زیاد است و انتظار داریم اعضای هیات علمی این دانشکده احساس مسئولیت اجتماعی بیشتری داشته باشند و در راستای حل مشکلات کشور عمل کنند.

 تجهیز آزمایشگاه‌های برق و کامپیوتر، مشکلات کمبود کامپیوتر و تبلت برای رشته کامپیوتر، مشکلات مربوط به ساختمان های دانشکده، مشکلات کتابخانه و سالن مطالعه، نبود معاون پژوهشی در دانشکده، پایه های تشویقی آموزشی و پژوهشی، کمبود فضای آزمایشگاهی، نیاز به محیط تست HPC برای رشته کامپیوتر، تجهیز اتاق اعضای هیات علمی جدید، استفاده از آزمایشگاه های مجازی، بازدید علمی از صنایع، افزایش حجم اینترنت برای دانشجویان رشته کامپیوتر از جمله مشکلات و مسائلی بود که اعضای هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر در این جلسه به آنها اشاره کردند.

در پایان این جلسه رئیس دانشگاه از قسمت های مختلف این دانشکده بازدید کرد.