آخرین اخبار

اطلاعیه

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه ارومیه کارگاه های آموزشی پژوهشی عملی بر گزار می کند.

کارگاه آموزشی عملی اقتصاد سنجی مقدماتی و کارگاه پژوهشی بررسی تئوری و عملی روش های اسپکتروسکوپی مولکولی و اتمی عناوین این کارگاه ها است. 

علاقه مندان جهت ثبت نام اطلاعیه های زیر را مشاهده نمایند.