آخرین اخبار

 کسب مقام اول در مسابقات وزنه برداری در رشته پرس سینه قهرمانی غرب کشور توسط علیرضا علی عباسی، همکار معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه افتخار دیگری را برای دانشگاه ارومیه رقم زد.

وی که سالهای متمادی در این رشته مشغول فعالیت است تاکنون مقامهای بسیاری در مسابقات مختلف کسب و نام دانشگاه را بلند آوازه نموده، او یکی از کارکنان بسیار زحمت کش و تلاشگر این دانشگاه است که خالص و صمیمانه در کنار سایر کارکنان به کار و کوشش در عرصه فرهنگی و اجتماعی همّت می گمارد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای ایشان و ورزشکاران دانشگاهی آرزوی موفقیت و بهروزی از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماید.

 

 

علیرضا علی عباسی، همکار معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه