آخرین اخبار

 

مراسم رونمایی از شماره اول نشریه علمی-تخصصی انجمن علمی معماری "مهراز" برگزار شد.

این مراسم که با هدف تقدیر از دست اندرکاران این نشریه و تقویت و حمایت از این کار ارزشمند در دانشکده شهرسازی، معماری و هنر برگزار شد، با حضور دکتر ثبات ثانی ریاست‌ دانشکده، دکتر اکبری مدیر گروه رشته مهندسی معماری، دکتر خسرونیا معاون پژوهشی و مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده، دکتر نقیبی معاون آموزشی، اساتید و هیئت علمی دانشکده و اعضای هیئت تحریریه نشریه همراه بود.

این نشریه روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ اولین شماره تمام رنگی خود را منتشر کرد