آخرین اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه همچون سالهای گذشته انتخابات شورای مرکزی انجمنهای علمی دانشجویی را برگزار می نماید.

علاقمندان جهت ثبت نام به اطلاعات مندرج در اطلاعیه ذیل توجه فرمایند