آخرین اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار میکند:
اکران دانشگاهی فیلم "زندانی‌ها"

سه‌شنبه 10 اردیبهشت، ساعت 18:30 به روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت انتقال یافت

سالن شهید چمران دانشگاه ارومیه
فروش بلیت از روز شنبه در سطح دانشکده‌ها و سلف مرکزی