آخرین اخبار

به همت معاونت فرهنگی و اجتماهی و با همکاری انجمن علمی دانشجویی عمران دومین نمایشگاه ایده های بازیافت و کاهش از مبدا پسمانده را با عنوان "رد پایمان را از طبیعت پاک کنیم" برگزار میکند.

این نمایشگاه، روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ در دانشکده فنی و مهندسی با حضور ۱۱ تیم از دانشجویان دانشگاه ارومیه، ایده های جالبی در همین حوزه را به نمایش خواهد گذاشت.