آخرین اخبار

رحیم شریف، مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارومیه در حاشیه تورنمنت بین المللی ورزشی دانشگاه ارومیه و در طی بازدید  دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه به همراه دکتر محمدحسین علیزاده مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سالن جدید بدن‌سازی  دانشگاه ارومیه گفت: این سالن با به روز ترین دستگاه های ورزشی تجهیز شده که به زودی بعد از تکمیل کف پوش ورودیِ این سالن، جهت استفاده دانشگاهیان افتتاح خواهد شد.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارومیه ادامه داد: تعداد ثبت نام کنندگان از دانشجویان جهت استفاده از امکانات این سالن بیش از 400 نفر است که با آغاز فعالیت آن روزانه جهت ورزش و تمرین به این سالن مراجعه خواهند کرد.

در ادامه این بازدید جلسه ای در محل اتاق مدیر تربیت بدنی دانشگاه بر پا شد .

دکترمحمد حسین علیزاده  مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم در این جلسه ضمن تشکر از میزبانی شایسته دانشگاه ارومیه از تورنمنت بین المللی ورزشی گفت: ورزش و علم می توانند در شناخت فرهنگ کشورمان به کشورهای دیگر یاری‌رسان باشند و دانشگاه می تواند نقطه مرکزی این امر باشد.

وی ادامه داد : ما می توانیم توریسم ورزشی را با توسعه این چنین فعالیت هایی افزایش دهیم و تبادل فرهنگی با کشورهای دیگر داشته باشیم .

دکتر حب نقی نیز در این جلسه گفت: ما برای بین المللی سازی دانشگاه ارومیه فعالیت های گسترده ای را   برنامه ریزی و انجام می دهیم،  که یکی از آنها همین مسابقات ورزشی بین المللی است.

رحیم شریف مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارومیه هم همچنین در این جلسه ضمن اشاره به این نکته که در اجرای این مسابقات تمامی پروتکل‌های بین المللی رعایت شده است، بیان کرد: در حال برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد به جهت برگزاری این مسابقات به صورت منطقه ای در بین کشورهای همسایه غرب و شمالغرب ایران هستیم.