آخرین اخبار

اطلاعیه فروش انواع گلهای فصلی

مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه ارومیه در نظر دارد مازاد گلهای فصلی تولیدی در گلخانه فضای سبز به تعداد 14000 عدد را با قیمت مناسب طبق جدول زیر به همکاران و دانشجویان به فروش برساند. 

متقاضیان از تاریخ هفت اردیبهشت لغایت 11 اردیبهشت به گلخانه فضای  سبز مراجعه فرمایند.