آخرین اخبار

اولین همایش ملی تغذیه و مسائل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر در دانشگاه ارومیه ، تیر ماه 1398 برگزار می شود. 

جایگاه کودهای شیمیایی و آلی در تولید گیاهان دارویی، بسترهای کاشت گیاهان دارویی در کشتهای گلخانه ای، غنی سازی زیستی و تولید گیاهان دارویی سالم، اهمیت شناخت کیفیت تغذیه گیاهان دارویی، فن آوری های نوین در تغذیه گیاهان دارویی، محیط زیست و گیاهان دارویی  و فن آوری نوین برای مقابله با آلودگی گیاهان دارویی از جمله محورهای این همایش است.

آخرین مهلت ارسال مقالات به این همایش 15 خرداد1398 است.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:4600  این هفته:34768  این ماه:162581  امسال:1357087