آخرین اخبار

 بعد از پنج روز رقابت مابین تیم های شرکت کننده در تورنمنت بین المللی ورزشی دانشجویی دانشگاه ارومیه، روز دوشنه 9 اردیبهشت ماه اختتامیه این مسابقات برگزار و تیم دانشگاه ارومیه به عنوان قهرمان قهرمانان این مسابقات مشخص شد.

تیم های برترهای رشته های مختلف نیز کاپ و مدال های خود را دریافت کردند.

نتایج این مسابقات به شرح زیر است:

رشته والیبال :

دانشگاه آذرآبادگان ارومیه                 مقام اول

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه               مقام دوم

دانشگاه ارومیه                               مقام سوم

رشته فوتسال:

دانشگاه ارومیه                               مقام اول

دانشگاه آتاتورک ارزروم                    مقام دوم

دانشگاه صلاح الدین عراق                  مقام سوم

رشته بدمینتون ( در بخش تیمی ):

دانشگاه ارومیه                               مقام اول

دانشگاه یوزینجی ییل وان ترکیه          مقام دوم

دانشگاه آتاتورک ارزروم                    مقام سوم

رشته بدمینتون ( در بخش دوبل ):

دانشگاه ارومیه                               مقام اول  ( حمید روبیل علیرضا هادی قزوینی )

دانشگاه تبریز                                مقام دوم ( وحید صادقی مهریار میرزایی )

دانشگاه یوزینجی ییل وان ترکیه          مقام سوم ( اَدریس یاسین اَریش- چِتین کابوچ )

رشته بدمینتون ( در بخش انفرادی):

دانشگاه ارومیه                                                       مقام اول  ( حمید روبیل)

دانشگاه ارومیه                                                       مقام دوم ( علیرضا هادی قزوینی )

دانشگاه ارومیه و دانشگاه یوزینجی ییل وان ترکیه مقام سوم مشترک ( سینا بهشتی ) و ( اِدریس یاسین اَریش)

رشته تنیس روی میز در بخش ( تیمی ):

دانشگاه ارومیه                               مقام اول

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه               مقام دوم

دانشگاه آتاتورک ارزروم                    مقام سوم

رشته تنیس روی میز در بخش انفرادی:

دانشگاه تبریز                    مقام اول ( احسان دهقانی )

دانشگاه تبریز                    مقام دوم ( دانیال سلامی )

دانشگاه ارومیه                   مقام سوم ( عرفان رمضانی )

تورنمنت بین المللی چند جانبه دانشگاه های منطقه با شرکت 220 ورزشکار از 9 دانشگاه از چهار کشور( ترکیه – لبنان – عراق – جمهوری اسلامی ایران ) با حضور دانشگاه های آتاتورک ارزروم ترکیه، تکنینک ارزروم ترکیه ، علوم پزشکی ارومیه، صلاح الدین اقلیم کردستان عراق، لبنان، تبریز، علوم پزشکی ارومیه، آذرآبادگان ارومیه و دانشگاه ارومیه ) در چهار رشته ورزشی والیبال ، فوتسال، بدمینتون، تنیس روی میز از تاریخ 5 اردیبهشت لغایت 9 اردیبهشت به رقابت پرداختند.