آخرین اخبار

نتایج نهایی انتخابات شورای صنفی و رفاهی کارکنان دانشگاه ارومیه اعلام شد.

22 نفر از کارمندان دانشگاه در این انتخابات کاندیدا شده  که نهایتا 5 نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر هم به عضو علی البدل این مجمع برای مدت سه سال انتخاب شدند.

بدین ترتیب، خانم محبوبه شیخی و آقایان هادی تختی، یوسف کریم زاده، جلیل فرخی و مهدی دمیرچی به عنوان اعضای اصلی شورا و آقایان صابر رزاقی و یونس شعاعی به عنوان اعضای علی البدل این شورا انتخاب شدند.

این انتخابات که صبح روز یک شنبه 8 اردیبهشت ماه با حضور، استقبال و مشارکت پرشور 242 نفر از همکاران  برگزار شد،   تبلور فعالیت های مدنی و دموکراسی در دانشگاه ارومیه بود.