آخرین اخبار

به همت معاونت فرهنگی و اجتماهی و با همکاری انجمن علمی دانشجویی عمران دومین نمایشگاه ایده های بازیافت و کاهش از مبدا پسماند با عنوان "رد پایمان را از طبیعت پاک کنیم" برگزار شد.

این نمایشگاه، روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ در دانشکده فنی و مهندسی با حضور 12 تیم از دانشجویان دانشگاه ارومیه، ایده های جالبی در همین حوزه را به نمایش گذاشتند.

دکتر قنبرزاده عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: دانشجویان سفیران محیط زیست در دانشگاه هستند. 

وی افزود: ضعف در زیرساخت ها، اطلاع رسانی ناکافی در مورد تفکیک زباله از مبدا و ضعف در آموزش از جمله موانع عدم مشارکت در بازیافت هستند.

 دکتر رضازاده رئیس دانشکده فنی و مهندسی و دکتر نظری مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان نیز، از دیگر سخنرانان این مراسم بودند. 

در ادامه مراسم دکتر علیجو معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه به همراه مدیرکل حفظ محیط زیست استان و جمعی از اعضای هیات علمی از این نمایشگاه بازدید کردند.