آخرین اخبار

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و با همکاری انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشگاه، دانشجویان از نیروگاه سیکل ترکیبی خوی بازدید کردند.

این بازدید با همراهی برخی از اساتید گروه آموزشی مکانیک ۹ام اردیبهشت ماه ترتیب یافت.

شرکت کنندگان در این اردو با روند کاری این نیروگاه با راهنمایی مهندسین شاغل آشنا شدند و سوالات و اشکالات خود را پرسیدند و از نزدیک و به طور عملی سیکل کاری آن را جویا شدند.