آخرین اخبار

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در جلسه مشترک مابین اعضای هیئت رئیسه دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده دامپزشکی ضمن اشاره به دیدارهای هفتگی اعضای هیئت رئیسه با اعضای هیئت علمی دانشگاه، گفت: باید فاصله بین اعضای هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی به جهت بهره بری از پیشنهادات و یاری اعضای هیئت علمی در راستای راهبردهای دانشگاه کوتاه تر شود و این دیدار ها هم در همین راستا است.

دکتر رحیم حب نقی ادامه داد: در حال عقد قرارداد باشرکت های واسطی هستیم که وظیفه آنها ارتباط مابین دانش فنی و سرمایگذار به جهت تجاری سازی ایده ها و دستارودهای علمی دانشگاه است.

موارد مربوط به نشریه دانشکده، ایمنی دانشکده، تاسیسات ساختمان دانشکده، مسائل مروبط به اضافه کارها با توجه به گستردگی ساختمان های دانشکده، کمبود مواد شیمیایی آزمایشگاه، نبود آسانسور در دانشکده، کمبود کارشناس آزمایشگاه، بازنگری در چارت دانشکده، جا به جایی محل کلینیک، تفکیک آب شرب و آب شستشو و تاسیسات کلینیک، ایمنی کلینیک، معیارهای پایه پژوهشی، افزایش گرنت و حق التدریش پایان نامه ها، تجاری سازی دانش فنی، بیمه تکمیلی و افزایش عمر برخی از دستگاه های آزمایشگاه ها از جمله موارد و مشکلاتی بود که رئیس و اعضای هیئت علمی دانشکده دامپزشکی در این جلسه مطرح کردند.