آخرین اخبار

پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه با شرکت های بلژیکی Lamberg – Seghers   قرارداد عقد کرد.

دکتر ناصر آق رئیس پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه در این باره گفت: پژوهشکده آرتمیا دانشگاه ارومیه به عنوان یک مرکز رفرانس برای تست 12 نوع خوراک جدید قزل آلا که توسط سه شرکت بلژیکی تولید شده اند انتخاب و عملیات آزمایشگاهی آن در سالن تکثیر و پرورش آبزیان پژوهشکده آغاز گردید.

وی افزود: در این طرح مهم امکان جایگزینی پودر ماهی که بصورت معمول به عنوان منبع پروتیینی در خوراک ماهی استفاده می شود، توسط منابع پروتیینی گیاهی و بخصوص منابع پروتیینی موجودات تک سلولی مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری بیان کرد: انتخاب پژوهشکده آرتمیا توسط شرکتهای بلژیکی به عنوان یک مرکز مرجع برای تست خوراکهای جدید دستاورد دیگری از ارتباطات و جایگاه بین المللی پژوهشکده آرتمیاست.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:777  این هفته:53198  این ماه:198287  امسال:1625940