آخرین اخبار

 دکتر یونسعلی علیجو معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه ارومیه  در جلسه مشترک اعضای کمیته ناظر بر نشریات با مدیران مسئول نشریات دانشجویی این دانشگاه، گفت: نشریات دانشجویی از اساتید مشاور برای پیشبرد و کمک فنی به مطالب خود کمک و بهره ببرند. 

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه ارومیه ادامه داد: کمیته ناظر  با برگزاری جلسات مشترک با مدیران مسئول نشریات دانشجویی، باید نقش هدایتی و حمایتی در حمایت و ارتقاء کیفی نشریات داشته باشد. 

حجت الاسلام موسوی معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نیز در این جلسه  به پتانسیل نشریات دانشجویی و ایجاد فضای نقد و گفتگو اشاره و به پرهیز از ایجاد حاشیه ها تأکید کرد.

همچنین دکتر بهمن حسینی از دیگر اعضای کمیته ناظر با اشاره به مصوبات و مسائل مطرح شده در جلسه قبلی کمیته ناظر، به تشکیل خانه نشریات، ارسال فایل نشریات به اساتید دانشگاه، ایجاد فضای مناسب تبلیغ و ارائه نشریات در سایت دانشگاه اشاره نمود.

در ادامه مدیران مسئول نشریات دانشجویی رادیو دانشجو، ژیوه ر، دامپروران جوان، آفتاب، هرمان، دارالمجانین، مهراز و صراط نظرات و مطالبات خود در زمینه چاپ  نشریات، کارگاه های تخصصی، احکام اعضای هیئت ناظر ، حامیان مالی و افزایش کیفیت طراحی و صفحه آرایی نشریات را بیان کردند. 

جلسه مشترک اعضای کمیته ناظر بر نشریات با مدیران مسئول نشریات دانشجویی روز سه شنبه 17 اردیبهشت 98 در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.