آخرین اخبار

سومین جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها 16 اردیبهشت ماه با محوریت بررسی نیازهای فرهنگی و اجتماعی دانشکده کشاورزی در این دانشکده و با حضور دکتر علیجو معاون فرهنگی اجتماعی ، پروفسور صمدی رییس دانشکده، مشاورین فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها، مسئولین حوزه فرهنگی و اجتماعی در سالن شورای دانشکده کشاورزی برگزار شد.

پروفسور صمدی مسائل مبتلا به فرهنگی و اجتماعی دانشکده کشاورزی که بسیاری از آنها به کل دانشگاه نیز تعمیم یافته را فعالیت3000 کانال ماهواره ای که هر لحظه در حال سمپاشی فرهنگی جوانان ما هستند، شیوع برنامه هدفمند آسیبهای اجتماعی با هدف کشورهای خاورمیانه که پوشش یکی از این موارد است، اعتیادهای نوظهور از جمله فضای مجازی که در کنار کاهش سطح کیفی آموزش به سلامت روان دانشجویان نیز صدمات گاه جبران ناپذیری وارد می کند، همچنین ایجاد اختلال در ارتباطات دانشجویان با یکدیگر و شرکت در کارهای گروهی و تیمی که نیاز به برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی منسجم دارد.

در ادامه دکتر شیرزاد مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده کشاورزی به راهکارهای کم رنگ نمودن تا رفع مسائل مطروحه مواردی اشاره و ارتقاء جایگاه دانشگاه و دانشجو در جامعه، تقویت احساس مسئولیت دانشگاه در رفع نیازهای جامعه، عدم حاکمیت سلایق در بحث کلان فرهنگی و اجتماعی، استفاده از پتانسیل اساتید و کارکنان در حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی موجود، آموزش نیروهای فرهنگی متخصص و ممانعت از اقدامات آزمون و خطا را از جمله این راهکارها برشمرد.

در این جلسه لزوم پیاده سازی یک الگوی فرهنگی خاصّ در سیستم، تجلیل رسانه ای از دانشجویان ممتاز (به همراه درج مشخصات و تصاویر) و به روزرسانی آن در هر ترم تحصیلی، تدوین برنامه عملیّاتی مدّون و بسط آن به کل دانشگاه های استان با هدف تبعیّت از یک قانون و نحوه عمل به صورت هماهنگ که تأثیرگذاری را مضاعف می نماید و نیز اولویت بندی مسائل فرهنگی و اجتماعی هر دانشکده توسط مشاور فرهنگی و اجتماعی مربوطه و توجیه اساتید دانشکده در زمینه چگونگی مدیریت این مسائل به همراه پرداختن به مباحث آموزشی و پژوهشی طی جلسات گفتگومحور از جمله مباحث بررسی شده در این جلسه شورا بود.