آخرین اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه با همکاری بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی و جامعه اسلامی دانشجویان و کانونهای فرهنگی-هنری-اجتماعی و مذهبی ویژه برنامه «ضیافت الهی» در طول ماه مبارک رمضان برگزار می کند.

این ویژه برنامه که شامل جزخوانی قرآن کریم و افطاری ساده است، هر روز از ساعت 19:45 در مسجد دانشگاه ارومیه برگزار خواهد شد.