آخرین اخبار

نخستین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب فارغ التحصیل شد.

با همکاری گروه گیاهان دارویی، تحصیلات تکمیلی و اساتید مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، نخستین جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی -گرایش گیاهان دارویی هشتم اردیبهشت ماه برگزار گردید.

در این جلسه «کوثر طاهری بوکانی» دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی – گرایش گیاهان دارویی  با موضوع "بررسی تنوع ژنتیکی بر اساس صفات مورفولوژیکی، اسانس و خصوصیات اکولوژیک برخی کموتیپ های بومادران در استان آذربایجان غربی " و با راهنمایی دکتر نجف زاده از پایان نامه خود با نمره عالی دفاع نمود.