آخرین اخبار

قابل توجه همکاران محترم عضو تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه

(تسهیلات قرض الحسنه با 5 درصد کارمزد)

 

طرح حمایتی صندوق کارکنان ادارات و سازمان­ها بانک قرض­الحسنه مهر ایران

 

در راستای ترویج سنت نیک قرض الحسنه در بین آحاد جامعه و حمایت از کارمندان و به منظور ارتقاء توان مالی در قالب گروه­های جمعی و سازمانی، مدل اعتباری باعنوان «طرح حمایتی صندوق ادارات» طراحی و به جهت حمایت از گروه­های سازمانی و کارمندی از ابتدای ماه مبارک رمضان به سبد محصولات بانک قرض­الحسنه مهر ایران اضافه گردید.

üواریز حق عضویت اعضاء حداکثر تا 10 میلیون ریال به صورت منظم و ماهانه به حساب معرفی شده توسط تعاونی  به مدت 4 ماه.

üزمان دریافت وام پایان ماه چهارم به میزان 3 برابر جمع مبالغ واریزی اعضاء

üمدت بازپرداخت اقساط در حالت معمول 24 ماه بوده که در صورت تمایل صندوق جهت اخذ

 üتسهیلات با یک ماه انتظار بیشتر (5 ماه) تعداد 6 قسط به اقساط تسهیلات اضافه خواهد شد. (30 = 6 + 24)

üتسهیلات اعطایی بدون سود و با کارمزد 5 درصد خواهد بود.

üمانده حق عضویت اعضا تا پایان سررسید تسهیلات در بانک باقی خواهد ماند.

üچنانچه سازمان به ازای هر نفر عضو یک حق عضویت اضافه واریز نماید می­تواند پس از تسویه تسهیلات مرحله اول اعضا، (مشروط به حفظ موجودی اولیه خود) بلافاصله از تسهیلاتی معادل تسهیلات مرحله اول استفاده نماید.

üمراحل تشکیل پرونده افتتاح حساب و بازپرداخت اقساط توسط شرکت تعاونی اعتبار کارکنان انجام خواهد یافت.

لازم به توضیح است باتوجه به تضمین بازپرداخت اقساط توسط شرکت تعاونی اعتبار کارکنان، جهت ضمانت نیازی به چک، سفته و معرفی نامه از دانشگاه نبوده و صرفاً به صورت متقابل با امضای فرمهای قرارداد پرداخت وام انجام خواهد شد.

مثال: سازمانی قصد تشکیل یک صندوق 20 نفره با مبلغ هر عضو ماهانه 10 میلیون ریال، متقاضی استفاده از تسهیلات حمایتی صندوق ادارات بانک قرض الحسنه مهر ایران را دارد. این صندوق می­بایست ماهانه مبلغی معادل 200 میلیون ریال به ازای هر عضو 10 میلیون ریال (200 میلیون ریال = 20 نفر در 10 میلیون ریال) را به مدت 4 ماه به حساب تعیین شده توسط بانک واریز نماید. بعد از 4 ماه جمع واریزی­های 20 نفر معادل 800 میلیون ریال خواهد بود که بانک می­تواند مطابق ضوابط نسبت به پرداخت مبلغ 2400 میلیون ریال معادل 3 برابر جمع واریزی اعضا (2400 میلیون ریال = 3 برابر موجودی × 800 میلیون مجموع سهم اعضا) به ازای هر یک از اعضای صندوق و براساس  معرفی مدیر صندوق مبلغ 120 میلیون ریال تسهیلات قرض­الحسنه بدون سود و با کارمزد 5 درصد و اقساط 24 ماهه پرداخت نماید. لازم به ذکر است به ازای هر ماه انتظار بیشتر (بعد از 4 ماه) تعداد 6 قسط به اقساط اضافه خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره 32753210 و یا داخلی 3186 آقای شرف­پور مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه تماس حاصل فرمایید.

هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار

کارکنان دانشگاه ارومیه

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2158  این هفته:31206  این ماه:121396  امسال:1433794