آخرین اخبار

با حضور دکتر رحیم حب نقی رئیس، دکتر منصور فر معاون مالی و بودجه و تشکیلات، دکتر سلطانی معاون پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی و همچنین اعضای مجمع صنفی و رفاهی کارکنان دانشگاه ارومیه اولین جلسه بررسی موراد صنفی کارکنان در سال 1398 برگزار شد.

مسائل مربوط به ارتقاء، حق بدی آب  و هوا، پاداش های مناسبتی، رستوران دانشگاه ارومیه، تکریم همکاران، استفساریه رزمندگان، بیمه تکمیلی، فروشگاه تعاونی مصرف، غذای نیروی های شرکتی و مرخصی تشویقی تابستان از جمله مواردی بود که در این جلسه در مورد آنها بحث و تبادل نظر شد.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2053  این هفته:31101  این ماه:121291  امسال:1433689