آخرین اخبار

دکتر رحیم حب نقی در جلسه مشترک اعضای هیئت رئیسه با اعضای هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه ضمن ابراز خرسندی به جهت تدوام دیدارهای هفتگی با اعضای هیئت علمی، گفت: هدف از این بازدیدها رسیدن به راه حل مشترک با کمک اعضای هئیت علمی برای موارد و مسائل دانشگاه است. نفس این جلسات شنیدن پینشهادات و انتقادات همکاران دانشگاه است.

رئیس دانشگاه ارومیه ادامه داد: ما از درآمدهای و ایده های مبتنی بر دانش استقبال می کنیم. اعضای هیئت علمی می توانند از تسهیلات فن بازارها هم استفاده کنند. 

ساختمان آزمایشگاه مجزا از دانشکده، آمفی تئاتر دانشکده، کمبود کارشناس آزمایشگاه، دفتر ارتباط با صنعت، ارتقا کیفیت ورودی های دانشکده از طریق ارتباط با مدارس، روند اداری بازدید های علمی، استفاده از پتاسنیل منطقه جهت ارتباط با صنعت مانند پتانسیل منطقه آزاد ماکو و دریاچه، برگزاری مسابقات علمی و کاربردی جهت ایجاد انگیزه در دانشجویان، امریه های سربازی، تسهیل کردند خرید تجهیزات، تسهیلات رفاهی و پایه های تشویقی مسائل و مواردی بودند که در این جلسه اعضای هیئت علمی آنها را مطرح کردند. 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2153  این هفته:31201  این ماه:121391  امسال:1433789