آخرین اخبار

در جلسه هئیت امنای مسجد دانشگاه ارومیه که روز شنبه 4 خرداد ماه با حضور رئیس و اعضای این هیئت امنا برگزار شد، مقرر شد که در کنار شبستان مسجد دانشگاه ارومیه حسینیه ای ایجاد شود. 

همچنین در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات و موارد مسجد ، مقرر شد که نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه پیگیر حضور روحانی مستقر تمام وقت در دانشگاه باشد.

آماده سازی محلی برای حضور بانوان در طبقه همکف مسجد به جهت اقامه نماز، دیگر مصوبه این جلسه بود.