آخرین اخبار

 شماره جدید نشریه دامپروران جوان با سردبیری بهزاد اسدنژاد، مدیر مسئول دکتر مختار غفاری و  صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه ارومیه، منتشر و در سطح دانشکده ی کشاورزی و گروه علوم دامی دانشگاه  توزیع شد.

از سیر تا پیاز تخم مرغ. ماهی از استخر تا سفره، مرغ هورمونی یک باور بی اساس، اهمیت شیر بز، معرفی گوسفند قزل، تب کریمه کنگو ، پودر چربی تولید داخل پرشیافت و مطالب دیگری در زمینه ی یافته های جدید در علوم دامی از جمله مطالب  شماره چهارم این نشریه است.