آخرین اخبار

دکتر هادی بهادری نماینده مردم شهرستان ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت امنای دانشگاه ارومیه، روز شنبه 11 خرداد ماه با کارمندان دانشگاه ارومیه دیدار کرد.

در این دیدار موارد و مسائل مربوط به حوزه کارمندی دانشگاه ارومیه مطرح شد.