آخرین اخبار

اطلاعیه وام ویژه دانشجویان آسیب دیده در حادثه سیل جاری

به اطلاع دانشجویان حادثه دیده می رساند ، صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد دو گروه از دانشجویان ذیل را کمک و حمایت مالی نماید. در صورتی که جزوِ  یکی از گروه ها می باشید ، مستندات خود را تا تاریخ 10/4/98 به اداره رفاه  واقع در معاونت دانشجوئی دانشگاه ارومیه جنب اداره امور خوابگاها ارائه نمائید.

گروه یک : دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بیش از 70 در صد تخریب شده و یا اقوام درجه یک ایشان فوت شده است.

مستندات: گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل گواهی فوت بر اثر سیل اخیر(کپی کارت دانشجوئی،کارت ملی،شماره حساب تجارت با شماره شبا و شماره کد ملی سرپرست خانوار).

گروه دو : دانشجویانی که منزل ایشان بین 30 تا 69 درصد تخریب شده یا اقوام درجه یک ایشان مجروح شده است.

مستندات : گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل گواهی پزشکی بر مجروحیت بر اثر سیل اخیر  (کپی کارت دانشجوئی،کارت ملی،شماره حساب تجارت با شماره شبا و شماره کد ملی سرپرست خانوار) .

معاونت دانشجوئی- اداره رفاه

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2586  این هفته:41081  این ماه:188028  امسال:1538484