آخرین اخبار

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در جلسه مشترکت اعضای هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی دانشکده علوم روز دوشنبه 13 خرداد، هدف از برگزاری این جلسات را گفت و شنود مابین هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی دانشگاه دانست و گفت: برخی از مواردی که در این جلسات مطرح می گردند، عملیاتی می شوند و برای رفع برخی نیز باید به راه حل های مشترک برسیم. اما به هر حال با تمام مشکلات و ملزومات تلاش ما در اداره دانشگاه بر اساس خرد جمعی است.

دکتر حب نقی در مورد مسائل فرهنگی دانشگاه نیز گفت: طرحی در جلسات شورای فرهنگی به جهت بهبود چهره فرهنگی دانشگاه مصوب شده است که امیدواریم رئیس و اعضای هیئت علمی دانشکده ها ما را در جهت اجرای این طرح نیز یاری رسانند.

امنیت شغلی، ارتباط مستقیم دانشجو با اساتید برای رفع مشکلات آموزشی، موارد سیستم سما و سیستم حضور و غیاب، مسائل ناشی از کاهش کارمندان دانشگاه، پیوست فرهنگی برخی از طرح ها، فضای فیزیکی گروه ریاضی، تاسیس رشته آمار، ترتیب اسامی نویسندگان مقالات، ظرفیت رشته ها، آیین نامه پایه آموزشی، گرنت آموزشی، عابر بانک دانشکده علوم، بودجه پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، پایه های تشویقی پژوهشی، سیستم های تدارکات، راه اندازی آزمایشگاه رفرنس، مسائل مربوط به سرعت گیرها و معابر سایت نازلو، بیمه تکمیلی، آیین نامه ارتقا، ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از جمله موارد و مسائلی بودند که اعضای هیئت علمی دانشکده علوم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.